مسائل در گوشی آقا پسرها - aghapesarha.ir http://aghapesarha.ir 2020-09-28T09:29:53+01:00 text/html 2020-09-12T15:16:38+01:00 aghapesarha.ir سامان آیا خودارضایی کردم؟ http://aghapesarha.ir/post/404 <font size="3" face="Mihan-IransansLight">سلام آقا سامان<br></font><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> من چند روز پیش داشتم توی اینترنت اخبار ورزشی و هنرمندان رو میخوندم که یه پیوند از سایت های... منو برد داخل سایت، از روی کنجکاوی مشغول به خوندن مطلب هاش شدم که دیدم غرق عکس های سایت شدم و دارم عکس مستهجن میبینم! تا به خودم اومدم مایعی با شدت و سفید و غلیظ ازم خارج شد و بعدش هم بدنم سست شد. بعدش سریع غسل جنابت کردم. سوالم اینه ایا من الان خودارضایی کردم؟! اگر اینطور بوده چیکار کنم الان!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">سلام دوست عزیز</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نه خیر، چون قصدتان خودارضایی نبوده، در حکم استمنا نیست ولی گناه دیدن عکس های مستهجن وجود دارد. در فضای کنونی اینترنت، همه نوجوانان باید با دقت و مراقبت بیشتر به سایتها بروند. دشمنان نمیخواهند شیعیان پاک بمانند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">موفق باشید<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/207/620126/5456456.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/207/620126/5456456.jpg"></font></div> text/html 2020-09-02T16:05:00+01:00 aghapesarha.ir سامان معتاد استمنا http://aghapesarha.ir/post/403 <div class="comment_row-body"> <font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام آقا سامان</font></div><div class="comment_row-body"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آلت من دائم شق هست و بدجور معتاد استمنا شدم. چیکار کنم تا اینطور نشه؟ <br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div class="reply" id="reply_2455596" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_2455596">سلام دوست عزیز</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596"><br></span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">شما باید از مواردی که باعث تحریکتون میشه دوری کنید.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596"> مثلا دوستانی دارید که حرف یا رفتارشان باعث تحریک تان میشوند</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596"> و یا فیلم و عکس های صحنه دار و مستهجن میبینید</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">و یا اینکه لباس های تنگ و چسبان می پوشید که خودش باعث تحریکتان میشود</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">باید از همه این موارد دوری کنید.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">در ضمن اگر بیکار هستید و در خانه تنهایید، حتما یک کار برای خودتان پیدا کنید. مثلا یک کار فنی بروید یا در کلاسهای ورزشی یا آموزشی ثبت نام کنید. خلاصه اینکه بیکار نباشید.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">بیکاری باعث میشود که فکرهای تحریک کننده به سراغ تان بیاید.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">باز هم تاکید میکنم که فضای مجازی مخصوصا اینستاگرام باعث تحریک و انحراف جوانان و نوجوانان است. اگر نمیتوانید خودتان را کنترل کنید، این برنامه ها را از موبایل تان پاک کنید.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">خانواده های عزیز هم اگر در خانه ماهواره دارید، حتما حتما آن را جمع کنید که برای نوجوان تان، جرقه ای ست در انبار کاه.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span id="reply_text_2455596">موفق باشید<br></span></font> </div> </div> text/html 2020-06-25T10:27:32+01:00 aghapesarha.ir سامان چگونه استمنا (خودارضایی) را ترک کنم؟ http://aghapesarha.ir/post/401 <div><font size="3"> سلام به همه نوجوانان عزیز</font></div><div><p dir="rtl"><font size="3">این فایل ها رو <span class="qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span name="امیر مهدی حسینی دوست" data-hovercard-id="pvpvulu8l2@gmail.com" class="gD" data-hovercard-owner-id="180">امیر مهدی حسینی دوست، 13 ساله برامون فرستادند و سفارش کردند که کسایی که مبتلا به گناه خودارضایی هستند، این فایل ها رو گوش بدند، حتما ترک می کنند.</span></span></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><span class="qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span name="امیر مهدی حسینی دوست" data-hovercard-id="pvpvulu8l2@gmail.com" class="gD" data-hovercard-owner-id="180">باتشکر از امیر مهدی عزیز</span></span></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><span class="qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span name="امیر مهدی حسینی دوست" data-hovercard-id="pvpvulu8l2@gmail.com" class="gD" data-hovercard-owner-id="180"><br></span></span></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><span class="qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span name="امیر مهدی حسینی دوست" data-hovercard-id="pvpvulu8l2@gmail.com" class="gD" data-hovercard-owner-id="180"><br></span></span></font></p><p dir="rtl"><font size="3"> لینک سخنرانی های چگونه گناه نکنیم:<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab1.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab1.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNELuI-rDdFzmA4aMaeyvXvZAyJ85Q">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab1.24.mp3</a><br> قسمت دوم<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab2.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab2.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNEyVEiAB4NmfAd1o8coVR65Y56JVQ">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab2.24.mp3</a><br> قسمت سوم<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab3.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab3.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNHaz323WxLgBumag9rbL3GL2zgDmg">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab3.24.mp3</a><br> قسمت چهارم<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab4.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab4.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNFPg_AB8BvyluJk5hRJixASrwprMw">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab4.24.mp3</a><br> قسمت پنجم<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab5.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab5.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNG2zgpw5jHsTDKfWiWGSDgGTKfOWA">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab5.24.mp3</a> <br> قسمت ششم<br></font> <font size="3"><a href="http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab6.24.mp3" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%2520-/Ramazan1393/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-Ramazan1393-Shab6.24.mp3&amp;source=gmail&amp;ust=1593166950654000&amp;usg=AFQjCNFgbUCwjdYobDlr0d57LKNOLt3f6w">http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/<wbr>Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/<wbr>Tehran/Tehran%20-/Ramazan1393/<wbr>www.masaf.ir-OstadRaefiPour-<wbr>Ramazan1393-Shab6.24.mp3</a></font> </p> </div> text/html 2020-06-06T16:13:47+01:00 aghapesarha.ir سامان هدیه برای 1 میلیون بازدید از سایت آقا پسرها http://aghapesarha.ir/post/400 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> سلام به همه نوجوان های عزیز </font><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بازدیدهای سایت داره آرام آرام نزدیک میشه به عدد<font size="5"> <font color="#FF0000">1 میلیوووون</font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="5"><br></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><font color="#993399">اولا </font>ممنون از محبت و همراهی همه تون</font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="3"><br></font></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font color="#993399">ثانیا </font><font size="5" color="#009900">برای اتفاق مبارک، چه هدیه ای از سایت می خواهید؟</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font size="5" color="#009900"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font color="#009900"><font color="#000000">در کامنت همین مطلب، نظراتتان را بنویسید.</font></font></font><br></div> text/html 2020-04-14T20:02:52+01:00 aghapesarha.ir سامان سوزش آلت در هنگام احتلام http://aghapesarha.ir/post/399 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> سلام، من دیشب در خواب احساس احتلام کردم ولی هنگام انزال با سوزش شدید همراه بود !<br> از شدت سوزش، مجبور شدم برم دستشویی و وقتی نگاه کردم دیدم که فقط منی ازم خارج شده!<br> مشکلی وجود دارد؟ <br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_2432125" style="display: block;"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پاسخ: </b><span id="reply_text_2432125">سلام دوست عزیز<br> به احتمال زیاد، شما در موقع انزال، ناخودآگاه جلوی خروج منی را گرفته اید که باعث سوزش آلت تان شده است. پس مشکلی وجود ندارد.</span></font> </div> </div> text/html 2020-03-18T13:16:50+01:00 aghapesarha.ir سامان شورت پسرانه http://aghapesarha.ir/post/398 <font size="3"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3"> سلام اقا سامان<br> ببخشید چند سوال<br> ۱) به نظر شما چه شورتی بپوشیم بهتره که وقتی التمان نعوظ پیدا میکند کج نشه و شورتی باشه که باهاش راحت باشیم؟<br> ۲) بعضی از شورت ها جلوباز و یا زیپی هستند اونا به چه دردی میخوره؟<br> ۳) نپوشیدن شورت چه فواید و ضرر هایی دارد؟<br><br></font><br><font size="3"><img src="https://www.bing.com/th?id=OIP.Dittjvf6s9f7M2JBXZxZEwAAAA&amp;pid=Api&amp;rs=1" alt="https://www.bing.com/th?id=OIP.Dittjvf6s9f7M2JBXZxZEwAAAA&amp;pid=Api&amp;rs=1" class="shrinkToFit" width="385" height="654"></font> </div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_2421015" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ: </b><span id="reply_text_2421015">سلام دوست عزیز<br> نعوظ زیاد در شلوارها و شورت های تنگ باعث کج شدن آلت میشود. برای کج نشدن آلتتان بهتر است تلاش کنید که آلتتان در شلوارهای بیرونی مانند شلوار ای یا کتان دچار نعوظ نشود.<br> شورتهای زیپ دار هم نوعی شورت است و کاربرد خاصی ندارد. مدلش اینگونه هست.<br> اما فواید پوشیدن شورت چی هست؟<br> در ابتدا باید عوارض نپوشیدن شورت را در نظر بگیریم. شورت یک زیر مجموعه از دسته های لباس زیر است و علاوه بر محافظت نواحی حساس تحتانی بدن، وظیفه جذب رطوبت بدن و خشک نگاه داشتن آن را دارد، اما اگر بخواهیم به طور کلی درباره کاربردهای شورت صحبت کنیم باید عوارض عدم استفاده از شورت را مد نظر قرار دهیم.<br> وظیفه اصلی و فواید پوشیدن شورت چیست؟<br> اگر یک فلاش بک به زمان گذشته بزنیم، می بینیم انسان ها از گذشته های دور نواحی حساس بدن را می پوشاندند و همه انسان ها تن پوشی همانند شورت برای خود می ساختند حتی انسان های اولیه! وظیفه شورت در درجه اول محافظت از نواحی حساس تناسلی است و در درجه دوم جذب رطوبت و ترشحات نواحی تناسلی و خشک نگاه داشتن این نقاط بدن است و در درجه سوم مانع از دیده شدن آلت تناسلی است.<br> عوارض نپوشیدن شورت چیست؟<br> بگذارید این طور شروع کنیم: شما لباس های زیر خود را زود به زود تعویض می کنید، یا حداقل یک روز در میان شورت خود را تعویض می کنید. این یعنی سطوحی که میزبان خوب و مغذی برای رشد باکتری ها هستند را زود به زود عوض می کنید و سطوح تمیز جایگزین می شود، حالا فکر کنید شما اصلا از شورت استفاده نمی کنید و مثلا هر روز شلوار جین تان را می پوشید و به بیرون از خانه می روید.<br> شما هر چند وقت یکبار شلوار جین خود را می شوئید؟ درست است که شلوارتان را عوض می کنید اما هر کدام را چند وقت به چند وقت شست و شو می دهید؟ هر بار لباس به تن می کنیم رطوبت بدن روی آن می نشیند و این عمل تکرار می شود و جایگاه فوق العاده مناسبی برای باکتری های عزیز فراهم می شود.<br> چه نوع شورتی به تن کنیم؟<br> در آقایان: شورت از کیسه بیضه محافظت می کند، این ناحیه را خشک نگاه می دارد و نیاز است تا شورتی تهیه کنید که از جنس نخ یا پنبه باشد تا هم وظیفه خود را به خوبی اجرا کند و هم اینکه با منافذی که این پارچه ها دارند هوا هم در این نواحی جریان داشته باشد، شورت های تنگ نپوشید زیرا که به کیسه بیضه فشار می آورند و دمای این ناحیه را بالا می برند و کیسه بیضه هم به شدت به دما حساس است.<br><br><br></span></font><font size="3"></font></div></div> text/html 2020-03-17T08:28:14+01:00 aghapesarha.ir سامان دو سال استمنا کردم http://aghapesarha.ir/post/396 <font size="3"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3"> سلام و خسته نباشید خدمت شما<br> اول باید حسابی ازتون تشکر کنم بابت اینکه به فکر جوون ها و نوجوون های دنیا ندیده و رنج دیده ی کشورمون هستید.<br> دوم یک سوال داشتم. حدودا دو سال از عمر نازنینم رو به وسیله شهوترانی های نابجا که اکثرا به استمنا ختم می شد ،هدر دادم.<br> تقریبا هر بار که استمنا کردم ، توبه کردم و به خدا قول دادم دیگه تکرار نکنم؛چند باری هم این عهد رو بر کاغذ ثبت کردم و زیرش هم امضا زدم. اما به فاصله چند روز بیشتر نمیشد که دوباره شهوت کورم میکرد. من شنیدم که عهد شکستن از گناهان کبیره است؛ اون هم عهد با خالقت. الان خیلی پشیمونم از کارهایی که کردم ولی نمی دونم باید با عهد هایی که بهشون پایبند نبودم چکار کنم. به ذهنم رسیده که با ریاضت کشیدن ، شاید بتونم رضایت پروردگارم را به دست بیاورم اما هر وقت که می خواهم دست از کار های اشتباه بکشم و به ریاضت کشیدن مشغول باشم، شیطون من رو بیشتر وسوسه می کنه؛ انگار می خواهد من رو خفه کنه .<br> لطفا در را بطه با مواردی که گفتم من رو راهنمایی کنید.<br> سوما دعا برای ببخشش ما گنهکار هارو فراموش نکنید.<br> خدا حافظ. <br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_2411393" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_2411393">سلام دوست عزیز<br> ان شاء الله که در صحت و سلامت باشید<br> آفرین به شما که توبه کرده اید و دست از استمنا کشیده اید و الان به دنبال اصلاح گذشته تان هستید.<br> دوست عزیز، هیچ نیازی به ریاضت نیست. جبران گناهان شما همین است که آن گناهان را تکرار نکنید. همین کافی است. البته واجبات را هم به نحو احسن انجام بدهید. مثلا نماز اول وقت را فراموش نکنید. پس دیگر نگران گذشته نباشید و عزم راسخ جلوی شیطان بایستید و خداوند همیشه همراه مومنان است.<br> موفق باشید.</span></font> </div> </div> text/html 2019-11-22T15:59:20+01:00 aghapesarha.ir سامان نعوظ در شلوار http://aghapesarha.ir/post/395 <font size="4"> </font><div class="comment_row-body"><font size="4"> درود. من ١٧ ساله هستم و التم مقداری كج هست به طوری كه این كجی با چشم به شدت قابل دیدن هست. میخواستم بدونم كج آلتی تا چقدر ایرادی نداره و اگر این مشكل در من هست چگونه برای درمانش اقدام كنم؟؟<br> ممنونم <br><br><br></font></div><font size="4"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_2244048" style="display: block;"> <font size="4"><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_2244048">سلام دوست عزیزم<br> کجی آلت یا به علت وراثت است یا به علت نعوظ متعدد در شلوارهای تنگ اتفاق می افتد. چون در شلوارهای تنگ مثل شلوار لی، وقتی دچار نعوظ میشوید، مجبورید که آلتتان را به طرف پایین یا سمتی دیگر کج کنید. اگر مدت نعوظ طولانی باشد و این کار بصورت مکرر انجام شود، آلت شما به طور طبیعی دیگر به همان سمت نعوظ پیدا میکند، حتی زمانی که شلوار هم نپوشیده باشید.<br> کجی آلت تا 30 درجه اشکالی ندارد ولی بیش از آن برای ازدواج تان مشکل آفرین است و حتما باید به پزشک اورولوژی مراجعه نمایید.<br> موفق باشید</span></font> </div> </div> text/html 2019-09-24T04:15:10+01:00 aghapesarha.ir سامان نعوظ در استخر http://aghapesarha.ir/post/394 <font size="3"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3">سلام آقاسامان<br>من یک پسره 15 ساله هستم و وقتی در استخر شق می کنم حجم آلتم پیدا میشود. چه کار کنم و اصلا ایا اگر کسی حجم التم را از روی مایو ببیند ایا حرام است؟</font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br> </font></div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_2193434" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ: </b><span id="reply_text_2193434">سلام دوست عزیز<br> اولا پیشنهاد میکنم که از مایوهای گشاد استفاده نمایید که در صورت نعوظ هم آلتتان مشخص نشود.<br> </span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3"><span id="reply_text_2193434">ثانیا در استخر کاری انجام ندهید که باعث تحریک و نعوظ تان شود.<br></span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><font size="3"><span id="reply_text_2193434">اگر کسی هم سهواً آلت تان را از روی مایو دید، گناهی نکرده است.<br> موفق باشید</span></font> </div> </div> text/html 2019-08-22T08:38:22+01:00 aghapesarha.ir سامان نعوظ ناخوداگاه http://aghapesarha.ir/post/393 <div><font size="3"> سلام آقا سامان</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من خیلی وقتا ناخوداگاه آلتم بزرگ میشه و خیلی زشت هست. یا بعضی وقتا با کمترین مقدار تحریک، همین اتفاق میفته، دلیلش چیه؟ نمیشه یه راهکار بگید که اینجوری نشم؟ ممنونم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سلام دوست عزیزم</font></div><div><font size="3">در سن نوجوانی، نعوظ ناخودآگاه طبیعی است و به دلیل جریان یافتن خون در رگ های موجود در آلت می باشد و راه حلی هم نداره ولی اکیدا پیشنهاد میکنم که از پوشیدن شورت و شلوار تنگ پرهیز کنید که هم باعث تحریک بیشتر شما میشه و هم زمانی که آلتتان نعوظ میشود، خیلی مشخص شده و ... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif">&nbsp; در ضمن شلوار تنگ باعث میشه که بیضه هایتان به بدن نزدیک شده و گرمایش بیشتر شده و به مرور باعث عقیم شدن شخص میشود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif">&nbsp; خیلی خیلی مراقب باشید<br></font></div> text/html 2019-07-08T07:06:53+01:00 aghapesarha.ir سامان میزان آب منی http://aghapesarha.ir/post/392 <div class="comment_row-body"><font size="3"> سلام آقا سامان<br> ببخشید ی سوال حجم آب منی چقدر باید باشه؟<br> و اگه شخصی اب منیش کم بیاد باید چکار کنه؟</font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font> </div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1970308" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1970308">سلام دوست عزیز<br> میزان منی بستگی به تغذیه و شرایط جسمی دارد. پس حجم منی در همه یکسان نیست.<br> افزایش منی معمولا با تغذیه مناسب امکان پذیر هست.</span></font></div></div> text/html 2019-04-10T14:03:08+01:00 aghapesarha.ir سامان عورتین http://aghapesarha.ir/post/391 <font size="3"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3"> سلام<br> اینکه میگن باید عورت پوشیده باشه یعنی کجا دقیقا؟<br> محدوده دقیق عورت برای پسر ها کجاست؟<br> اون چیزی که من پرسیدم گفتن عضلات پشتی که بهشون باسن گفته میشه جزو عورت نیست و نیازی به پوشوندنش نیست، این درسته؟ <br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1850807" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1850807">سلام دوست عزیز<br> عورت در لغت به آلت تناسلی و نیز آنچه انسان از آشکار شدنش شرم دارد، گفته می شود و منظور از آن در کلمات فقها قُبُل و دُبُر است. قُبُل در مرد عبارت است از آلت تناسلی و بیضه ها؛ و دُبُر در مرد، حلقه مَخرج مدفوع است.<br> قسمت باسن جزء عورت محسوب نمیشود ولی طبیعتا نپوشاندنش بسیار قبیح است<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"> <br> <br></span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><br></div><div class="reply" style="display: block;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/207/620126/255.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/207/620126/255.jpg" class="shrinkToFit" width="437" height="654"><br><font size="3"><span id="reply_text_1850807"></span></font> </div> </div> text/html 2019-02-19T18:11:36+01:00 aghapesarha.ir سامان مگر میشود؟؟؟ http://aghapesarha.ir/post/388 <font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> سلام ببخشید من آلتم هنگام نعوظ کاملا به شکمم میچسبه مشکل کجاست؟<br></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="https://www.bing.com/th?id=OIP.PRV0q46nCeBDb3t4bE3qDAHaLH&amp;pid=Api&amp;rs=1" alt="https://www.bing.com/th?id=OIP.PRV0q46nCeBDb3t4bE3qDAHaLH&amp;pid=Api&amp;rs=1" class="shrinkToFit" width="436" height="654"><br> </font></div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1795073" style="display: block;"> <font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b>پاسخ: </b><span id="reply_text_1795073">سلام دوست عزیز<br> مشکل شما این است که قبلا وقتی آلتتان نعوظ میشد، به طرف بالا خمش میکردید تا پیدا نشود ولی متاسفانه باعث خمیدگی آلتتان شده است.<br> اگر تا این حد آلتتان خم است، باید صد در صد به پزشک مراجعه بفرمایید </span></font> </div> </div> text/html 2019-01-29T17:57:29+01:00 aghapesarha.ir سامان اندازه بیضه ها http://aghapesarha.ir/post/387 <font size="3"> </font><div class="comment_row-body"><font size="3"> سلام آقا سامان</font></div><div class="comment_row-body"><font size="3">یه سوال داشتم. من یکی از بیضه هام از اون یکی بزرگ تره. اما نه عادی . یعنی وقتی که لمسش میکنم حس میکنم اونی که بزرگتره دوقلوئه . مثل یه غده. ولی درد ندارم. یعنی مشکلی دارم؟ سرطانی چیزی نباشه؟؟؟؟</font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"> نگرانم. ممنون میشم جواب بدید. <br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><div class="comment_row-body"><font size="3"><br></font></div><font size="3"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1799428" style="display: block;"> <font size="3"><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1799428">سلام دوست عزیز<br> بزرگ و کوچک بودن بیضه ها مسئله خاصی نیست و تفاوت در اندازه بیضه ها به طور معمول نگران کننده نیست، اگرچه گاهی اوقات می تواند به بروز مشکل اشاره داشته باشد. مهم ترین نشانه وجود مشکل در بیضه ها، احساس درد در ناحیه بیضه یا تغییر شکل آن هستند که باید مورد توجه قرار گرفته و فرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کند تا شرایط به دقت بررسی شود.</span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><br><font size="3"><span id="reply_text_1799428"><img src="http://doanarae.com/doanarae/8488-cute-boy-wallpaper_17729.jpg" alt="http://doanarae.com/doanarae/8488-cute-boy-wallpaper_17729.jpg"></span></font><font size="3"><span id="reply_text_1799428"></span></font></div><div class="reply" style="display: block;"><br> </div> </div> text/html 2019-01-17T13:12:20+01:00 aghapesarha.ir سامان فیلم های مسهجن http://aghapesarha.ir/post/386 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> سلام آقا سامان</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> من 14 سالمه. چند تا سوال ازتون داشتم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> 1- من مدتی است که به دیدن فیلمهای همجنس بازها علاقه پیدا کردم. چیکار کنم که عوض بشم؟</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">2- می خواستم بدونم اگه خود ارضایی کنترل شده باشه مثلا ماهی یک یا نهایتا دو بار باز هم ضرر داره؟</font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام دوست عزیزم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">1- شما نباید این فیلم ها و عکسهای مستهجن را مشاهده نمایید. طبیعتا تا زمانی که این چیزها را میبینید، ذهن تان هم درگیر همین مسائل میشود. پس برای تغییر ذهن تان، تنها راهکار این است که از این فیلمهای آلوده دوری کنید و با خواندن نماز و قرآن، ذهن تان را نورانی نمایید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">2- نه. خودارضایی تحت هر شرایطی حرام و مضر است. کنترل شده و کنترل نشده فرقی ندارد. البته مشخص است که هرچقدر دفعات خودارضایی بیشتر باشد، ضررهای ناشی از آن نیز بیشتر است.<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="https://th.bing.com/th/id/OIP.VS5wvU7nI1BFAPTA3opCewHaE7?pid=Api&amp;rs=1" alt="https://th.bing.com/th/id/OIP.VS5wvU7nI1BFAPTA3opCewHaE7?pid=Api&amp;rs=1"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div>